Tävlingsregler

Uppdaterat 2015-07-28


Det här är de regler som används i de turneringar som arrangeras av FOC United:

OBS!! Ny regel f o m 080501
1. Spelare får ej vidröra "Stocken" lika med nätet i samband med tillslag eller blockering för enkelhetens skull; från det att bollen satts i spel tills den är död får ej nätet ("stocken") vidröras. Om det är omöjligt att avgöra vem som först vidrört nätet (om båda lagen är på nätet samtidigt) så får bollen spelas om. Efter ett tillslag är det tillåtet att passera med fot eller huvud över "stocken" om tillslaget gjordes i eget luftrum. En spelare får komma över på motståndares planhalva (över och under nät) med händer, fötter och huvud om det inte stör motståndaren (inga tillslag på motståndarens sida förstås, se nedan), inga andra kroppsdelar är tillåtna på motståndarsidan. Vid begångna fel mot ovanstående är bollen förlorad.

2. Alla set går till 15 oavsett ställning (2 poängs vinstmarginal gäller dock).
 
Fotbollstennis spelas med en fotboll och en, två eller tre spelare i varje lag. Spelplanen är ca 12-13 x 6-7 meter och de bägge planhalvorna delas av med en grov stock på ca 1 meters höjd. Som linjer kan med fördel uttjänta brandslangar användas. Serven görs på liggande boll mitt på planhalvan. Serven måste studsa en gång innan tillslag kan göras. Motståndarlaget har sedan tre tillslag och en studs på sig att få över bollen igen, en spelare får bara göra två tillslag på bollen, det tredje tillslaget måste göras av medspelare. Man kan naturligtvis passa medspelaren som passar tillbaks och därefter förpassa bollen till motståndarnas planhalva. Bollen kan också returneras direkt eller på två tillslag. I singelspel gäller två tillslag.

Efter att serven returnerats kan man ta bollen direkt utan studs, studsen har man sedan till godo, ta den efter ett, två tillslag eller låta bollen studsa över till motståndarsidan. Notera att studsen måste ske på egen planhalva, man kan naturligtvis returnera bollen på ett tillslag. Alla kroppsdelar får användas utan händer och armar. Dock får inga tillslag ske över stocken på motståndarnas planhalva.

Man spelar först till 15 poäng och man måste vinna med två poängs marginal. Bäst av tre set. Poäng fås endast i egen serve. I många turneringar används running score i avgörande set.
Sidbyte görs när ett lag har fått åtta poäng i avgörande set. Matchen börjar med att man lottar, den som vinner får välja planhalva, motståndarna får bollen. Man servar så länge man vinner och därefter går serven över till motståndarlaget, i dubbel servar man varannan gång. 

Bollen måste spelas med rena tillslag om bollen hålls fast eller rullar över bröstet eller annan kroppsdel är bollen förlorad.
Om en boll vidrör främmande föremål som träd eller elledningar är bollen förlorad för spelaren som förpassade bollen mot föremålet.


all rights reserved ® FOC United
2015-07-28 13:36